• 0919 226 994
  • 488/53 Phan Huy Ích
  • namquocthinh@gmail.com

Thẻ: Tin Tức

Nhà phân phối hệ thống chống sét : Cọc tiếp địa, thanh đồng, cáp đồng trần

hệ thống chống sét

Khi bị sét đánh, vùng không khí xung quanh sẽ bị ion hóa và có khả năng dẫn điện. Bất kỳ vật nào nằm trong vùng không khí bị ion hóa đó cũng có thể dẫn điện ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử và cấu trúc tòa nhà tại vùng ảnh hưởng. Vì thế hiện nay đa số các tòa nhà đều sử dụng lắp đặt hệ thống chống sét lắp đặt cho công trình của mình. Vậy…